Základní informace - oa cesky tesin

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Základní informace

O škole
Název školy:  Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace 
Adresa:         Sokola - Tůmy 402/12, 737 01 Český Těšín
Tel.:             558 712 649 
Fax:             558 711 894 
E-mail:          oa.obc@obaka-cestesin.cz
 
Formy studia: čtyřleté denní studium

Obory studia: 
 
Jsme státní dvojjazyčnou střední školou, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, školné se neplatí.

Co Vám nabízíme?
Kvalitní středoškolské vzdělání, které je podmínkou dalších studijních i pracovních úspěchů, osobní spokojenosti a základem pro další vzdělávání a uplatnění na domácím i evropském pracovním trhu.
 
Proč studovat právě u nás?
 • dlouhodobá tradice v oblasti ekonomického vzdělávání, velmi dobré výsledky žáků u maturitních zkoušek, ve srovnávacích projektech, regionálních i celostátních soutěžích
 • velmi dobrá dopravní dostupnost - škola v centru města, v blízkosti vlakového i autobusového nádraží
 • žák v centru našeho zájmu, individuální přístup
 • získaná kvalifikace umožňuje jak přímý vstup na pracovní trh, tak další studium na VŠ (různých směrů)
 • rozšířená výuka v oblasti cizích jazyků a informačních technologií
 • možností získat znalostní certifikáty v oblasti cizích jazyků (FCE, Zertifikat Deutsch) i informačních a grafických předmětů (ECDL, státní zkouška z psaní na PC a obchodní korespondence)
 • výuka cizích jazyků je doplněna zahraničními stážemi financovanými z evropských projektů, vzdělávacími a poznávacími exkurzemi, uplatňování moderních výukových metod (CLIL), moderní výukový software (nová jazyková učebna se softwarem Robotel)
 • přítomnost rodilých mluvčích ve výuce
 • moderní vybavení kmenových tříd i odborných učeben
 • odborné učebny jsou k dispozici žákům před i po vyučování
 • podpora sportu a zdravého životního stylu ve vyučovacím procesu i volnočasové nabídce
 • plně kvalifikovaný pedagogický sbor
 • nemáme naše absolventy v dlouhodobé evidenci úřadů práce
Kde nás najdete? 
Naše škola se nachází v centru města, cca 7 minut chůze od vlakového i autobusového nádraží.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky