Základní informace - OA Český Těšín

Přejít na obsah

Základní informace

O škole
Název školy:  Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Adresa:         Sokola - Tůmy 402/12, 737 01 Český Těšín
Tel.:             558 712 649
Fax:             558 711 894
E-mail:          info@oact.cz

Formy studia: čtyřleté denní studium

Obory studia:Jsme státní dvojjazyčnou střední školou, školné se neplatí.
Co Vám nabízíme?
 
Kvalitní středoškolské vzdělání, které je podmínkou dalších studijních i pracovních úspěchů, osobní spokojenosti a základem pro další vzdělávání a uplatnění na domácím i evropském pracovním trhu.
 
Proč studovat právě u nás?
 
  • dlouhodobá tradice v oblasti ekonomického vzdělávání, velmi dobré výsledky žáků u maturitních zkoušek, ve srovnávacích projektech, regionálních i celostátních soutěžích
  • velmi dobrá dopravní dostupnost - škola v centru města, v blízkosti vlakového i autobusového nádraží
  • žák v centru našeho zájmu, individuální přístup
  • získaná kvalifikace umožňuje jak přímý vstup na pracovní trh, tak další studium na VŠ (různých směrů)
  • rozšířená výuka v oblasti cizích jazyků a informačních technologií
  • možností získat znalostní certifikáty v oblasti cizích jazyků (FCE, Zertifikat Deutsch) i informačních a grafických předmětů (ECDL, státní zkouška z psaní na PC a obchodní korespondence)
  • výuka cizích jazyků je doplněna zahraničními stážemi financovanými z evropských projektů, vzdělávacími a poznávacími exkurzemi, uplatňování moderních výukových metod (CLIL), moderní výukový software (nová jazyková učebna se softwarem Robotel)
  • přítomnost rodilých mluvčích ve výuce
  • moderní vybavení kmenových tříd i odborných učeben
  • odborné učebny jsou k dispozici žákům před i po vyučování
  • podpora sportu a zdravého životního stylu ve vyučovacím procesu i volnočasové nabídce
  • plně kvalifikovaný pedagogický sbor
  • nemáme naše absolventy v dlouhodobé evidenci úřadů práce


Kontakt
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
info@oact.cz
______________________________
©2018
Návrat na obsah