Tvůrčí psaní - oa cesky tesin

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Tvůrčí psaní

O studentech

Školní časopis MATES

Již několik desetiletí žákovské redakční rady vydávají školní časopis MATES, do nějž svými zajímavými články, básničkami, úvahami, kvízy i kresbami přispívají žáci, ale rovněž také učitelé. Na stránkách časopisu, v poslední době v elektronické podobě, mohou čtenáři najít články ze života naší školy, ale i různé zajímavosti a postřehy týkající se nejrůznějších oblastí společenského života, seznámit se s tím, co zajímá žáky, jaké mají záliby, jakých úspěchů dosáhli. Během školního roku se na stránkách časopisu objevují i různé rozhovory se žáky i s učiteli.

Ke stažení:
školní rok 2014/15: číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4, číslo 5 


Studenti čtou a píší noviny
 
Během šesti týdnů na podzim a na jaře dostávají žáci 2. ročníků každodenně ráno zdarma noviny Mladá fronta DNES, které využívají nejen v českém jazyce a literatuře, ale i ve společenských vědách, ekonomice, zeměpisu a dalších předmětech.
 
Žáci se učí pracovat s novinami, uvědomují si znaky publicistického stylu, zamýšlejí se nad zdroji informací, konfrontují své vlastní názory s názory jiných. Redakce MF zveřejní ve třech kolech projektu témata a žáci píší své názory, úvahy a představy, vybrané příspěvky jsou otištěny v novinách a žáci mohou konfrontovat své názory s představami svých vrstevníků. Všechny studentské práce, které žáci chtějí poslat do redakce, jsou umístěny na blog iDNES.cz, kde mohou další čtenáři na studentské práce reagovat.
Do tohoto projektu je naše škola zapojena již řadu let.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky