Tělesná výchova - oa cesky tesin

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Tělesná výchova

O studiu > Výuka předmětů

Tělesná výchova je součástí učebního plánu naší školy. Je vnímána různými způsoby a je jí přikládána více, či méně důležitá úloha při přípravě našich studentů pro život. Není náhodou, že v nových učebních plánech se stává hlavním článkem celého komplexu činností, který nese název „Výchova ke zdraví".

K naplnění obsahu této výchovy již spějeme několik posledních let. Vždyť cílem naší školy není jen bezchybná profesionální a studijní příprava absolventů, ale také vědomostní a praktický základ, který každému umožní dobře pracovat, studovat a při tom si zachovat dokonalé zdraví. Představuje to umět čelit stresu, znát kompenzační cvičení pohybového aparátu, dokázat předejít oslabení kardiovaskulárního systému, stejně jako zvládnout včas rozvíjející se oslabení a mnoho dalších vědomostí a dovedností, kterými si naši absolventi udrží zdraví po celý svůj život.

Soutěže a sportovní kurzy

Dvě hodiny týdně jsou k plnění tak náročného obsahu žalostně málo. Proto z podnětu vedení školy a za tolerance pedagogického sboru vytváříme podmínky pro sportování v rámci soutěží. 
Obsazujeme soutěže, které jsou součásti celoročního sportovního klání „O pohár starosty města". Naše škola dosahuje velmi dobrých výsledků a umísťuje se v konkurenci ostatních SŠ na předních místech.
  • Atletika „Corny"
  • Netradiční sporty
  • Basketbal
  • Florbal
  • Odbíjená
  • Silový čtyřboj
  • Sálová kopaná
  • Ringo

Pořádáme pro naše studenty i školní kola sportovních soutěží:

Žáci naší školy mohou ve volných hodinách využívat posilovnu, hrát stolní tenis aj. 

Sportovní kurzy jsou nezbytnou součástí výuky tělesné výchovy. Každoročně pořádáme: 
  • lyžařský kurz pro žáky 1. ročníků 
  • turistický kurz pro žáky 3. ročníků

Významná umístění našich žáků v krajských a celostátních kolech od roku 1995.

Radost z pohybu je přece samozřejmý projev šťastného a harmonického studentského života. A kdo by nechtěl mít ve škole zdravé a spokojené žáky? 

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky