Školská rada - oa cesky tesin

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Školská rada

O škole

Vznik školské rady
Rada Moravskoslezského kraje vydala na základě svého usnesení č. 18/895 ze dne 13. července 2005, a ve smyslu ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřizovací listinu školské rady č.j. ŠR/081/2005 při střední škole, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace. Na základě usnesení rady kraje ze dne 20. července 2011 byl vydán dodatek č. 1 zřizovací listiny školské rady. Od 13. října 2011 má školská rada 6 členů a ve své činnosti se řídí ustanovením §168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Kontakt na školskou radu: 

Členové školské rady jmenováni radou kraje:
JUDr. Miroslav Spurný
p. Tomáš Macura

Členové školské rady zvoleni pedagogickými pracovníky školy:
Bc. Ivona Třinecká - předsedkyně
Ing. Ilona Klusová - místopředsedkyně

Členové školské rady zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky:
Ing. Martina Kobielová
Monika Žikovičová
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky