Školská rada - OA Český Těšín

Přejít na obsah

Školská rada

O škole

Vznik školské rady
Rada Moravskoslezského kraje vydala na základě svého usnesení č. 18/895 ze dne 13. července 2005, a ve smyslu ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřizovací listinu školské rady čj. ŠR/081/2005 při střední škole, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace.
Školská rada je zřízena od 1. září 2005, má 6 členů a ve své činnosti se řídí ustanovením § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

K 1. září 2017 má školská rada následující složení:

Členové školské rady jmenováni radou kraje:
p. Dagmar Ciasnochová
p. Tomáš Macura

Členové školské rady zvoleni pedagogickými pracovníky školy:
PaedDr. Monika Janásková - předsedkyně
Bc. Ivona Třinecká - místopředsedkyně

Členové školské rady zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky:
Ing. Martina Kobielová
p. Patrik Altera
Kontakt
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
info@oact.cz
______________________________
©2018
Návrat na obsah