Schulen: Partner der Zukunft - oa cesky tesin

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Schulen: Partner der Zukunft

O škole > Projekty

Realizace: od roku 2008 dosud

Naše škola byla vybrána jako jedna ze dvou středních škol v České republice do celosvětové sítě 1500 partnerských škol v rámci mezinárodního projektu PASCH „Školy: Partneři  budoucnosti".
Exkluzivní smlouvou, podepsanou v roce 2008 na Velvyslanectví SRN v Praze, se škola zavázala ke splnění následujících úkolů:
 • nabízet a podporovat výuku německého jazyka
 • umožnit svým žákům účast na vzdělávacích akcích, jazykových kurzech, mezinárodních výměnných programech mládeže, kulturních akcích
 • zpřístupnit studentům kontakty nejen s Německem, ale i s jinými partnerskými školami ve světě.

Naše spolupráce s německým velvyslanectvím a Goethe Institutem Praha se v rámci projektu rozvíjí v následujících směrech:
 • otevřeli jsme jazykové centrum, vybavené notebooky, učebnicemi a studijními materiály
 • naši studenti získávají každoročně mezinárodní jazykové certifikáty
 • již několikátou sezónu naši studenti přispívají do mezinárodních on-line časopisu "Klick" a účastní se pravidelných setkání redakční rady v Berlíně
 • nejaktivnější studenti vyjíždějí na třítýdenní zahraniční prázdninové studijní pobyty
 • výuku studentů podporuje rodilá mluvčí
 • realizujeme „Německé dny", kde nabízíme německé filmy, divadlo, koncerty, výstavy, výtvarné a hudební workshopy
 • učitelé německého jazyka se účastní během prázdnin na odborných stáží v Německu a  jsou průběžně školeni Goethe Institutem
 • škola pořádá několikrát ročně školení učitelů německého jazyka pro pedagogy jiných škol se školiteli z Goethe Institutu
  
Koordinátor projektu za školu: Mgr. Renata Poloková
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky