Ruský jazyk - oa cesky tesin

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Ruský jazyk

O studiu > Výuka předmětů > Cizí jazyky

Oba obory mají povinnou výuku dvou cizích jazyků.  Anglický jazyk má vyšší hodinovou dotaci a učí se ho všichni žáci. Druhý cizí jazyk si žáci volí mezi němčinou a ruštinou. Ve všech cizích jazycích jsou vyučovány základy obchodní komunikace a korespondence.

Příprava studentů je směřována k vykonání státní maturitní zkoušky, k uplatnění v pracovním procesu v tuzemsku i v zahraničí a k dalšímu studiu na vysokých školách.
Žáky k výuce motivujeme účastí v různých soutěžích i mezinárodních projektech.

Výuka ruského jazyka 

  • je vedena tak, aby znalosti studentů byly srovnatelné s referenčními úrovněmi B 1 a B 2 mezinárodní škály jazykových úrovní;
  • se zaměřuje na rozvoj znalostí reálií a kultury Ruska, konverzaci v ruštině v rámci běžných komunikačních situací, čtení a poslech s porozuměním;
  • je směřována k vykonání státní maturitní zkoušky, k dalšímu studiu na vysokých školách, k uplatnění v pracovním procesu v tuzemsku i v zahraničí;
  • studenty vede k možnosti zúčastnit se regionální soutěže v konverzaci a gramatických znalostech, rovněž i soutěže v recitaci textů ruských autorů - Puškinův památník.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky