Právo - OA Český Těšín

Přejít na obsah

Právo

O studiu > Výuka předmětů

Předmět Právo je zařazen do čtvrtého ročníku obchodní akademie i lycea s dotací 2 vyučovacích hodin týdně.

Žáci se seznamují s příslušnými právními předpisy, právními normami a právním systémem ČR (tj. ústavním právem, občanským právem, pracovním právem, trestním právem, správním právem)

Výuka bývá obohacena o přednášky s odborníky z praxe, např. policisty, právníky. Žáci mají také někdy možnost sledovat průběh vybraného soudního líčení u okresního soudu v Karviné.
Kontakt
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
info@oact.cz
______________________________
©2018
Návrat na obsah