Německý jazyk - oa cesky tesin

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Německý jazyk

O studiu > Výuka předmětů > Cizí jazyky

Oba obory mají povinnou výuku dvou cizích jazyků.  Anglický jazyk má vyšší hodinovou dotaci a učí se ho všichni žáci. Druhý cizí jazyk si žáci volí mezi němčinou a ruštinou. Ve všech cizích jazycích jsou vyučovány základy obchodní komunikace a korespondence.
Příprava studentů je směřována k vykonání státní maturitní zkoušky, k uplatnění v pracovním procesu v tuzemsku i v zahraničí a k dalšímu studiu na vysokých školách.

Výuka německého jazyka

Naše škola jako jedna ze tří škol v ČR má uzavřenou exklusivní smlouvu s německým velvyslanectvím a Goethe Institutem Praha v rámci projektu „Školy: Partneři budoucnosti". Tato smlouva včlenila naši školu do celosvětové sítě PASCH, ve které je registrováno přes 1500 škol a jejich počet má celkově dosáhnout 2000. Cílem sítě je podpora výuky německého jazyka, pro velmi vyspělé mluvčí otevírá možnost studovat na německé univerzitě. V roce 2013 začal Goethe Institut zvýšenou měrou podporovat odborné školy, protože zaměstnavatelská sféra požaduje stále více zaměstnanců se znalostí německého jazyka.

Díky této smlouvě našim žákům nabízíme:
  • možnost získat mezinárodní jazykový Zertifikat Deutsch a nižší i vyšší stupně testování v německém jazyce, příprava na testování je zdarma;
  • rodilou mluvčí v hodinách německého jazyka a možnost s ní konverzovat nebo se zdokonalovat i mimo výuku;
  • workshopy a studentské aktivity přímo na území Německa;
  • workshopy, promítání německých filmů v originále s českými titulky, koncerty a divadelní představení v německém jazyce v rámci „Německých dnů";
  • třítýdenní prázdninový stipendijní pobyt v zahraničí pro nejaktivnější studenty;
  • spolupráci v redakční radě on-line časopisu „Klick" s pravidelnými setkáními redakční rady v Berlíně;
  • moderně vybavenou učebnu německého jazyka.  

V rámci nepovinných seminářů je každoročně žákům nabízena ve 3. a 4. ročníku intenzivní příprava k maturitním zkouškám a přijímacím zkouškám na vysokou školu, která je samozřejmě bezplatná. 

Škola dále spolupracuje s vídeňskou firmou LKW Walter, která se zabývá logistikou po celé Evropě. Studenti mohou ve Vídni absolvovat 14 denní praxi, letní brigádu nebo požádat o pracovní místo. Studentům, kteří jsou ve firmě zaměstnáni, poskytne firma startovní byt, jazykový kurz a pečlivé zaučení. Po celou tuto dobu pobírá zaměstnanec plný plat. I po dobu praxe a brigády jsou pracovníci firmy zabezpečeni.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky