Informační technologie - oa cesky tesin

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Informační technologie

O studiu > Výuka předmětů

Informační technologie dostupné pro všechny
Informační technologie se vyučují v odborných učebnách, kde každý žák pracuje na počítači samostatně. Ve škole je 6 odborných učeben, které jsou vybaveny počítači pro samostatnou práci studentů, 1 učitelským počítačem a dataprojektorem. Předmět informační technologie májí žáci všechny čtyři roky studia.
 
A co všechno se naši žáci naučí?
 
  • MOODLE - přístup žáků z domova
V 1. ročníku je každý žák seznámen s prostředím MOODLE. V tomto prostředí učitelé žákům poskytují různé materiály nejen pro hodiny informatiky, ale také pro další předměty. Žáci se tak k těmto výukovým materiálům mohou dostat z kteréhokoliv počítače připojeného na internet a pracovat dle instrukcí vyučujícího (elektronické vzdělávání).
 
  • GOOGLE - týmová práce žáků
Pro týmovou práci je dobré používat prostředek, který umožní v jednom momentě zapisovat více lidem do jednoho souboru. A tím je prostředí GOOGLE, kde se každý žák učí pracovat se sdílenými dokumenty. Tato spolupráce je pak využívána v jiných předmětech při tvorbě referátů nebo i celých projektů. Nedílnou součástí je práce i s dalšími prostředky Googlu.
 
  • GRAFIKA - krása k počítačům patří
Naše žáky seznamujeme s grafikou a se vším, co s ní souvisí. Žáci se učí malovat a kreslit na počítači, upravovat fotografie, vytvářet koláže, fotomontáže, plakáty, vizitky. Tím získávají estetické cítění nejen pro tvorbu grafických objektů, ale i pro tvorbu a úpravu dokumentů v programech MS Office. Prostě krása a design k počítačům patří.
 
  • MS Office - vyšší úroveň
Ekonom bez znalostí MS Office není ekonom. Proto podstatnou částí výuky je vyšší úroveň práce s programy Word, Excel, Access a PowerPoint. Žáci se učí efektivně využít funkce textového editoru MS Word a profesionálně upravovat delší textové dokumenty (MS Word - wordprocessing). V tabulkovém procesoru Excel umí vhodně použít vzorce a funkce, zobrazit data v grafech a také vybrat požadovaná data v seznamech. V programu MS Access pracují s databází, filtrují data a vytvářejí seznamy, formuláře a sestavy, a tím se učí základní filozofii většiny informačních systémů ve firmách. Nedílnou součástí výuky je tvorba prezentačního souboru (MS PowerPoint) a jeho verbální prezentace.
Ve 4. ročníku pak žáci propojují veškeré nabyté znalosti v souvislých příkladech za použití všech programů MS Office.
 
Zajímavosti v oblasti ICT na naší škole:

  • Certifikát ECDL
V hodinách informačních technologií jsou naši žáci připravováni na vyšší úroveň MS Office. Z tohoto důvodu mohou bez obav absolvovat zkoušky a získat tak digitální kvalifikaci podle mezinárodních standardů.
  • Vynikající výsledky
Naši žáci mají mimořádné výsledky v soutěžích v oblasti ICT.
  • Před vyučováním
Pokud žák nemá k dispozici počítač doma, může přijít do školy i před vyučováním od 7:00 ráno. V počítačové učebně je zajištěn odborný dozor.
  • Kroužky
Každý rok nabízíme žákům kroužek úvod do programování.
  • Grafické centrum
V grafickém centru je k dispozici počítač a takové zařízení, aby si žáci mohli upravit video, cokoliv naskenovat nebo vytisknout a svázat dokument. Žáci tuto místnost využívají hlavně při tvorbě projektu EBG nebo při závěrečném ladění dalších projektů. Rovněž se v grafickém centru mohou ve volných hodinách připravovat na soutěže v informatice, ve kterých dosahují výborných výsledků.
  • WIFI
Škola má pro žáky k dispozici wifi připojení.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky