Grafické disciplíny - OA Český Těšín

Přejít na obsah

Grafické disciplíny

O studentech > Významné soutěže

Grafické disciplíny jsou soutěžní disciplíny pro zpracování textů.

Naše škola v těchto dovednostech také soutěží, a to na různých úrovních, od úrovní celoškolských, přes úrovně krajské a celorepublikové až po úrovně nejvyšší, které jsou představovány jak jinak než mistrovstvími světa, které se konají v pravidelných intervalech, vždy každé dva roky.

Česká republika je dlouhodobě absolutně nejúspěšnější zemí na světě právě v těchto disciplínách.
Opis textu. Tato disciplína bývá označována za královskou a zpravidla se jí účastní nejvíce závodníků. Samotná soutěž trvá nejčastěji deset minut, po které se samozřejmě účastníci snaží napsat co nejvíce textu z papírové předlohy. Nejde však jen o počet úhozů, důležitá je také přesnost. Nejlepší závodníci se dokážou dostat až k hranici 700-800 čistých úhozů za minutu. Nutno dodat, že takto vysokých výkonů je možné dosáhnout pouze s přispěním tzv. zkratkových systémů, kdy závodníci nepíší celá slova, ale používají zkratky – např. napíší dvě písmena a na monitoru naskočí celé slovo, laicky toto lze přirovnat k automatickým opravám známým z běžných textových editorů, systémy vyvinuté speciálně pro účely měření sil jsou ale mnohem sofistikovanější a autoři na nich pracují desítky let. Nutno dodat, že současná rychlost psaní nejlepších závodníků překračuje možnosti klávesnic, které umožňují psát zhruba tak 11 znaků za sekundu (tedy asi 660 úhozů za minutu), používání zkratkových a spřežkových systémů je tedy pro konkurenceschopnost na té nejvyšší úrovni nezbytné.

Korektura textu je další z klasických disciplín, ve kterých se soutěží. Její podstata spočívá v tom, že závodníci obdrží předlohu, ve které jsou vyznačeny desítky oprav, které musejí provést. Přesněji řečeno, musí jich provést co nejvíce v daném časovém limitu, který je nejčastěji stejně jako u předchozí disciplíny 10 minut. Nejlepší závodníci jsou schopni těchto oprav zvládnout kolem 150 při velmi vysoké rychlosti psaní, i když samozřejmě o něco nižší než u disciplíny opis textu. V této disciplíně je asi nejdůležitější koordinace rychlosti psaní a zároveň schopnosti rychle zpracovat to, co se po něm žádá v předloze prostřednictvím speciálních značek. Tyto značky představují úpravy typu změna pořadí slov, tučné písmo místo standardního, vložení věty a podobně.

Wordprocessing lze stručně přiblížit jako disciplínu, ve které závodník musí prokázat schopnosti dokonalého ovládání textového editoru (nejčastěji se používá Word), tedy celou škálu formátování a předepsaných oprav. V této disciplíně se po závodnících požaduje nejvyšší míra počítačové gramotnosti.

Kombinace není disciplínou jako takovou, ale jde o to z jednotlivých soutěží nasbírat co nejvíce bodů s cílem stát se nejvšestrannějším závodníkem. Lze to přirovnat například k desetibojařům. Jen málo soutěžících se specializuje pouze na jednu disciplínu, proto je zisk titulu v kombinaci docela prestižní záležitostí.
Kontakt
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
oa.obc@obaka-cestesin.cz
______________________________
©2018 jk@obaka-cestesin.cz
Návrat na obsah