Environmentální vzdělávání - oa cesky tesin

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Environmentální vzdělávání

O studiu > Výuka předmětů

Environmentální prvky jsou u nás zakotveny v různých předmětech –  Základy přírodních věd (obor Obchodní akademie), Chemie, Fyzika, Biologie (obor Ekonomické lyceum) a také v ostatních předmětech humanitních i odborných.

Cíle environmentálního vzdělávání 

Snahou je vzbudit zájem studentů o své okolí a aktivně je zapojit do sledování a ochrany životního prostředí. 

Chceme, aby naši studenti - budoucí ekonomové:
 • získali na základě jednoduchých experimentů, exkurzí a řešených projektů informace o stavu životního prostředí v našem průmyslovém regionu,
 • naučili se pozorovat a zkoumat přírodu,
 • provádět experimenty a měření,
 • následně zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje na PC,
 • matematizovat reálné situace,
 • tvořit grafy a diagramy,
 • prezentovat výsledky své práce na EKOkonferencích a dalších soutěžích. 

Probíhající akce v rámci EVVO 

V rámci environmentální výchovy probíhají během celého školního roku následující akce:
 • laboratorní práce,
 • třídění odpadu, sběr starých baterií a vyřazené elektroniky,
 • šetření energií,
 • péče o zdravé životní prostředí v budově školy, spolupráce s třídními učiteli na zlepšení kulturního prostředí ve třídách,
 • spolupráce s ekologickými sdruženími,
 • práce na ekologických projektech a jejich prezentace na středoškolských ekologických konferencích,
 • účast v ekologických soutěžích,
 • účast ve znalostních soutěžích (např. přírodovědný klokan, Sapere - aneb vědět jak žít, olympiády: fyzikální, chemická, ekologická, astronomická),
 • návštěva kina v rámci Ekofilmu,
 • účast ve fotografických soutěžích s přírodovědnou a ekologickou tématikou,
 • příprava aktivit na „Den Země",
 • exkurze atd.

Pořádané exkurze 

Zájem žáků o ekologická témata podporujeme řadou zajímavých exkurzí:
 • Sběrný dvůr Oldřichovice,
 • tepelná elektrárna Dětmarovice,
 • Třinecké železárny, 
 • Čistička odpadních vod Ropice,
 • Pivovar Nošovice nebo Ostravar,
 • Planetárium Ostrava,
 • Technopark Dolní Vítkovice,
 • Landek Ostrava,
 • Marlenka Frýdek-Místek,
 • Hyundai Nošovice,
 • aj.

Výuka probíhá v učebnách vybavených interaktivními tabulemi. 
Díky projektům se nám podařilo vybavit jednu učebnu nábytkem odolným vůči chemikáliím a pořídit zajímavé pomůcky včetně digitálních měřících systémů. 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky