Dokumentace školy - OA Český Těšín

Přejít na obsah

Dokumentace školy

O škole

Europass dodatek k osvědčení
  • dokument doplňující osvědčení o středním odborném vzdělání (vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády
  • vztahuje se na kvalifikaci držitele – je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání a neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy
  • na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění
  • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě
  • je vydáván zdarma v českém (CZ) a cizím jazyce (angličtině EN a němčině DE)
  • je určen všem absolventům (i z předchozích let) za předpokladu, že vystudovali daný obor se stejným názvem a kódem oboru (školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil
  • tento dodatek je platný pouze s originálem vysvědčení o maturitní zkoušce
  • bližší informace na https://edo.europass.cz
  • Ekonomické lyceum: CZ  EN  DE
  • Obchodní akademie: CZ  EN  DE


Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.
Kontakt
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
info@oact.cz
______________________________
©2018
Návrat na obsah